ENERGA

Organizacja Odzysku S.A.

Istniejemy od 2007 roku. Nieprzerwanie dbamy o satysfakcję naszych klientów realizując w ich imieniu ustawowe obowiązki w profesjonalny i bezpieczny sposób. Naszym klientom dodatkowo oferujemy doradztwo w zakresie prawa ochrony środowiska.

Misją naszej organizacji jest rozwiązanie problemów Przedsiębiorców związanych z wypełnieniem obowiązku odzysku i recyklingu, przy jednoczesnej trosce o stan ochrony środowiska.

Specjalizujemy się w zbiórce, odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych powstałych z opon, olejów i akumulatorów. Współpracujemy w oparciu o długo terminowe kontrakty z największymi zakładami odzysku i recyklingu na terenie całej Polski.

Energa Organizacja Odzysku S.A.
proponuje nawiązanie współpracy:

  • Wprowadzającym na rynek krajowy opony, oleje i akumulatory
  • Wprowadzającym na rynek krajowy pojazdy oraz maszyny
  • Autokomisom oraz Importerom samochodów
  • Składowiskom odpadów
  • Firmom komunalnym
  • Firmom transportowym
  • Gminom
  • Zakładom przemysłowym
  • Warsztatom samochodowym