PRZEDSIĘBIORCY WPROWADZAJĄCY NA RYNEK PRODUKTY TAKIE JAK OPONY, OLEJE, AKUMULATORY.

WYKONANIE OBOWIĄZKU ODZYSKU I RECYKLINGU DLA PRODUCENTÓW I IMPORTERÓW.

Energa Organizacja Odzysku S.A. funkcjonuje na zasadach określonych w Ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej z dnia 11.05.2001 r., która nakłada na Producentów i Importerów wprowadzających na rynek krajowy wybrane produkty, określone w załączniku nr 4a do ww. ustawy, obowiązek osiągnięcia corocznych poziomów odzysku i recyklingu w stosunku do całkowitej masy produktów wprowadzonych na rynek.

Niezrealizowanie nałożonego na Importerów i Producentów obowiązku odzysku i recyklingu, skutkuje koniecznością uiszczenia opłaty produktowej, która jest wielokrotnie wyższa od opłaty na rzecz Organizacji Odzysku. Jedynym sposobem uniknięcia tej wysokiej opłaty jest zrealizowanie określonych poziomów odzysku i recyklingu. Przedsiębiorcy mogą zrealizować obowiązek samodzielnie lub za pośrednictwem Organizacji Odzysku.

Wprowadzający produkty

OFERTA
KIEROWANA JEST DO PRODUCENTÓW I IMPORTERÓW:

 • opon
 • olejów
 • samochodów ciężarowych
 • samochodów dostawczych i osobowych
 • przyczep
 • naczep
 • ciągników rolniczych
 • maszyn budowlanych
 • wózków widłowych
 • platform na kołach
 • taczek itp.

Zazwyczaj, samodzielna realizacja obowiązku odzysku i recyklingu jest dla firm kłopotliwa, a niewywiązanie się z nałożonego przez ustawodawcę obowiązku, wiąże się z dużymi kosztami, czasochłonną sprawozdawczością i ryzykiem wysokich kar finansowych.

Energa Organizacja Odzysku S.A. gwarantuje Państwu stabilność współpracy oraz stale podnoszoną jakość obsługi. Kooperujemy z największymi zakładami odzysku oraz recyklingu. Wszyscy nasi Partnerzy, posiadają wymagane polskim prawem zezwolenia na prowadzenie tego typu działalności.

Podjęcie współpracy z Energa Organizacja Odzysku S.A. oszczędza Państwa czas i pieniądze!
Nasza firma, na podstawie zawartej umowy, zobowiązuje się wykonać w Państwa imieniu ustawowy obowiązek odzysku i recyklingu.

OFERTA
ZAWIERA:

Zbiórkę i transport odpadów poużytkowych powstałych z produktów do Zakładów Odzysku i Recyklingu.
Wykonanie odzysku energetycznego i recyklingu zgodnie z określonymi przez ustawodawcę poziomami
Wystawienie dokumentów zgodnych z obowiązującym prawem (Dokumenty Potwierdzające Odzysk oraz Dokumenty Potwierdzające Recykling)
Przygotowanie raportu z wykonania odzysku i recyklingu (przedstawianego zgodnie z okresem rozliczeniowym)
Złożenie w imieniu Państwa Firmy sprawozdania rocznego do Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem modułu sprawozdawczego BDO
Przygotowanie i przesłanie Przedsiębiorcy potwierdzenia wykonania powyższego obowiązku wraz z rocznym raportem podsumowującym
Kompleksową obsługę oraz doradztwo zespołu naszych fachowców