ENERGA ORGANIZACJA ODZYSKU S.A.

W RAMACH PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI WSPÓŁPRACUJE Z CZOŁOWYMI ZAKŁADAMI ODZYSKU I RECYKLINGU NA TERENIE CAŁEGO KRAJU.

Niniejsza oferta skierowana jest do Przedsiębiorców, którym zależy na sprawnym pozbyciu się odpadów poużytkowych powstałych z opon – kod 16 01 03.

Nasza firma, na podstawie zawartej umowy lub zlecenia, zobowiązuje się zorganizować odbiór zużytych opon z miejsc wskazanych przez Przedsiębiorcę. Dokumentem potwierdzającym będzie Karta Przekazania Odpadu (KPO) wygenerowana w systemie BDO.

Odbiory zużytych opon

OFERTA
DEDYKOWANA JEST:

  • serwisom ogumienia i zakładom naprawczym pojazdów oraz maszyn
  • kopalniom wydobywczym oraz przemysłowi ciężkiemu
  • importerom opon oraz pojazdów w tym maszyn
  • firmom zbierającym odpady
  • zakładom komunalnym
  • stacjom demontażu pojazdów
  • firmom budowlanym

KORZYŚCI
ZE WSPÓŁPRACY:

Kompleksowy odbiór opon w tym opon ponadgabarytowych z maszyn przemysłowych, budowlanych i rolniczych, opon pełnych np. z wózków widłowych oraz zużytych taśmociągów gumowych.
Jednorazowe zlecenia lub długoletnia współpraca.
Dokument potwierdzający odbiór odpadu w postaci Karty Przekazania Odpadu (KPO) w bazie BDO zgodnej z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Krótki termin realizacji odbioru oraz fachowe doradztwo.

WARUNKI
ODBIORU ORAZ SPECYFIKACJA ODPADÓW:

Frma przekazująca zużyte opony musi posiadać numer w systemie BDO.
Specyfikacja opon oraz ilości powinny być zgodne z przedłożonym wcześniej zleceniem.
Opony powinny mieć zachowany kształt, być czyste (bez zanieczyszczeń typu piasek, ziemia, klej itp.) oraz nie mogą posiadać felg.