V wezwanie akcjonariuszy Spółki Energa Organizacja Odzysku Produktów i Opakowań S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji - 16 grudnia 2020 r.

Zarząd spółki Energa Organizacja Odzysku Produktów i Opakowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, pod adresem ul. Iłżecka 26e, 02-135 Warszawa.

Niniejsze wezwanie jest piątym, spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami (zgodnie z art. 16 ust. 2 ww. ustawy wezwania dokonuje się pięciokrotnie w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż 2 tygodnie. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.)

IV wezwanie akcjonariuszy Spółki Energa Organizacja Odzysku Produktów i Opakowań S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji - 26 listopada 2020 r.

Zarząd spółki Energa Organizacja Odzysku Produktów i Opakowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, pod adresem ul. Iłżecka 26e, 02-135 Warszawa.

Niniejsze wezwanie jest czwartym, spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami (zgodnie z art. 16 ust. 2 ww. ustawy wezwania dokonuje się pięciokrotnie w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż 2 tygodnie. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.)

III wezwanie akcjonariuszy Spółki Energa Organizacja Odzysku Produktów i Opakowań S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji - 5 listopada 2020 r.

Zarząd spółki Energa Organizacja Odzysku Produktów i Opakowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, pod adresem ul. Iłżecka 26e, 02-135 Warszawa.

Niniejsze wezwanie jest trzecim, spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami (zgodnie z art. 16 ust. 2 ww. ustawy wezwania dokonuje się pięciokrotnie w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż 2 tygodnie. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.)

II wezwanie akcjonariuszy Spółki Energa Organizacja Odzysku Produktów i Opakowań S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji - 15 października 2020 r.

Zarząd spółki Energa Organizacja Odzysku Produktów i Opakowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, pod adresem ul. Iłżecka 26e, 02-135 Warszawa.

Niniejsze wezwanie jest drugim, spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami (zgodnie z art. 16 ust. 2 ww. ustawy wezwania dokonuje się pięciokrotnie w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż 2 tygodnie. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.)

I wezwanie akcjonariuszy Spółki Energa Organizacja Odzysku Produktów i Opakowań S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji - 25 września 2020 r.

Zarząd spółki Energa Organizacja Odzysku Produktów i Opakowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, pod adresem ul. Iłżecka 26e, 02-135 Warszawa.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami (zgodnie z art. 16 ust. 2 ww. ustawy wezwania dokonuje się pięciokrotnie w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż 2 tygodnie. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.)