ENERGA ORGANIZACJA ODZYSKU S.A.

POSIADA DŁUGOTERMINOWE KONTRAKTY Z NAJWIĘKSZYMI POLSKIMI CEMENTOWNIAMI, ZAKŁADAMI RECYKLINGU ZAPEWNIAJĄC TYM SAMYM NASZYM KLIENTOM STABILNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO WSPÓŁPRACY.

Niniejsza oferta skierowana jest do Przedsiębiorców, którym zależy na sprawnym pozbyciu się odpadów poużytkowych powstałych z opon - kod 16 01 03 - poprzez ich dostarczenie do utylizacji.

Nasza firma, na podstawie zawartej umowy zobowiązuje się zorganizować usługę przyjęcia zużytych opon w zakładzie odzysku lub recyklingu a następnie przekazania ich do utylizacji zgodnie z posiadanym przez dany zakład pozwoleniem.

Utylizacja zużytych opon

OFERTA
DEDYKOWANA JEST:

  • firmom prowadzącym zbiórkę i transport zużytych opon
  • stacjom demontażu pojazdów
  • firmom transportowym
  • zakładom komunalnym
  • zakładom przetwarzania odpadów
  • zakładom złomowania pojazdów - autokasacji
  • zakładom wulkanizacyjnym

KORZYŚCI
ZE WSPÓŁPRACY:

Gwarancja, że odpady zostają poddane utylizacji według światowych standardów w zakładach odzysku lub recyklingu posiadając prawomocne pozwolenia zgodnie z obowiązującym przepisami prawa.
Dokument potwierdzający odbiór odpadu w postaci Karty Przekazania Odpadu (KPO) w bazie BDO zgodnej z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Rozładunek po stronie zakładu utylizującego.
Wygodny system awizacyjny poprzez nadawanie numeru SAP na zaplanowany przez Państwa termin.
Elastyczne terminy dostaw od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00.
Długoterminową, solidną współpracę.
Atrakcyjne stawki za utylizację zużytych opon.
Profesjonalna obsługa logistyczna oraz fachowe doradztwo.
Główne miejsce utylizacji zużytych opon znajduje się w województwie świętokrzyskim, w okolicach Kielc

WARUNKI WSPÓŁPRACY,
SPECYFIKACJA ODPADU ORAZ RODZAJU TRANSPORTU:

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. firma przekazująca zużyte opony i firma transportująca zużyte opony musi posiadać numer rejestrowy BDO (https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/) oraz wymagane uprawnienia do przewozu odpadów innych niż niebezpieczne z kodem 16 01 03.
Przyjmowane do utylizacji opony muszą pochodzić tylko i wyłącznie ze zbiórki na rynku krajowym.
Zużyte opony pneumatyczne osobowe, ciężarowe lub dostawcze przyjmowane są tylko w całości. Maksymalne wymiary: szerokość 400 mm, średnica 1200 mm.
Opony powinny mieć zachowany kształt, być czyste (bez zanieczyszczeń typu piasek, ziemia, klej itp.) oraz nie mogą posiadać felg.
Transport opon może odbywać się dowolnym typem auta, np.: dostawcze, ciężarowe, tir plandeka firanka, wywrotka, wanna, ruchoma podłoga.
Możliwa ilość jednorazowego załadunku wynosi od 6 do 15 ton.
Załadunek odpadu leży po stronie przekazującego/dostarczającego zużyte opony.
Rozładunek jest realizowany poprzez pracowników zakładu utylizującego.
Kierowcy wjeżdżający na teren zakładu powinni posiadać ubiór zgodny z zasadami BHP.