ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA SPOŁECZEŃSTWA

W TYM PRZEDSIĘBIORCÓW

wzrasta w błyskawicznym tempie. Obecnie życie zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju jest przede wszystkim modne, staje się także coraz bardziej opłacalne. Dotyczy to zarówno życia codziennego jak i funkcjonowania każdego rodzaju przemysłu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów oraz w trosce o środowisko, Energa Organizacja Odzysku Produktów i Opakowań S.A. we wrześniu 2015 roku wdrożyła a następnie uzyskała certyfikację systemu zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001, który pomoże zniwelować negatywny wpływ na środowisko. Wdrożony system na bieżąco podlega przeglądowi, jest stale ulepszamy oraz recertyfikowany zgodnie w wymaganym harmonogramem ze strony jednostki certyfikującej.

Ochrona środowiska

 

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM

Energa Organizacja Odzysku Produktów i Opakowań S.A. zobowiązuje się do przestrzegania przedmiotowych zasad i postępowania zgodnie z poniższą polityką środowiskową:

ISO

ENERGA ORGANIZACJA ODZYSKU PRODUKTÓW I OPAKOWAŃ S.A.

dużą wagę przykłada do ochrony środowiska, swoją działalność koncentrujemy również na edukacji ekologicznej. Organizujemy szkolenia dla naszych pracowników, kontrahentów oraz potencjalnych klientów. Ze względu na to, że gospodarka odpadami zaczyna się od edukacji ekologicznej postanowiliśmy również podjąć działania mające na celu edukację szerszego grona odbiorców. W tym celu podjęliśmy współpracę z blogiem OdpadyBlog, który podejmuje dyskusję w temacie szeroko pojętej gospodarki odpadami. Wybrane artykuły dostępne są poniżej.