ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA SPOŁECZEŃSTWA

W TYM PRZEDSIĘBIORCÓW

wzrasta w błyskawicznym tempie. Obecnie życie zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju jest przede wszystkim modne, staje się także coraz bardziej opłacalne. Dotyczy to zarówno życia codziennego jak i funkcjonowania każdego rodzaju przemysłu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów oraz w trosce o środowisko, Energa Organizacja Odzysku S.A. we wrześniu 2015 roku wdrożyła a następnie uzyskała certyfikację systemu zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001, który pomoże zniwelować negatywny wpływ na środowisko. Wdrożony system na bieżąco podlega przeglądowi, jest stale ulepszamy oraz recertyfikowany zgodnie w wymaganym harmonogramem ze strony jednostki certyfikującej.

Ochrona środowiska

 

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM

Energa Organizacja Odzysku S.A. zobowiązuje się do przestrzegania przedmiotowych zasad i postępowania zgodnie z poniższą polityką środowiskową:

ISO

ENERGA ORGANIZACJA ODZYSKU S.A.

dużą wagę przykłada do ochrony środowiska, swoją działalność koncentrujemy również na edukacji ekologicznej. Organizujemy szkolenia dla naszych pracowników, kontrahentów oraz potencjalnych klientów.